Avís legal

AVÍS LEGAL DE SHOPPING CLUB 1714, S.L.

1) Informació General:

Aquesta pàgina web és propietat de “Shopping Club 1714, SL.”, Amb CIF. núm. B65998973, i domicili social a Plaça Cardona 7-8 (local 24) – 08006 Barcelona (Espanya) i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona amb Tom 43710, Foli 0156, Full B436206, inscripció 1.

Aquest AVÍS LEGAL regula l’accés i utilització de la aquesta pàgina web. La navegació per la mateixa atribueix a qualsevol persona la condició de “Usuari”, sent necessària l’acceptació prèvia de l’estipulat en les CONDICIONS GENERALS D’ÚS que a continuació es detallen ..

La pàgina web es posa a disposició dels usuaris amb caràcter gratuït, si bé alguns dels seus continguts i serveis poden ser només accessibles després que s’hagi completat el procediment de registre d’usuari corresponent.

 

2) Condicions generals:

Per a la utilització dels continguts i serveis de la pàgina web serà imprescindible la prèvia acceptació plena de totes les clàusules recollides en el present AVÍS LEGAL, pel que es recomana a l’Usuari fer una lectura detallada de les mateixes, reservant CLUB 1714 el dret a dur a terme les modificacions que estimi necessàries tant en el contingut com en les condicions d’accés i utilització dels continguts i serveis, sense necessitat de previ avís.

L’atribució de la condició de “Usuari” implica el compromís adquirit per aquest de fer un ús adequat en tot moment de tots els continguts i serveis de la pàgina web, de conformitat amb la legislació vigent i amb els principis exigibles de bona fe. CLUB1714 podrá perseguir qualsevol acció que contravingui l’anterior, quedant expressament prohibit qualsevol ús il · lícit, contrari a l’ordre públic, o els drets de terceres persones.

L’accés a “Accés Clients” tindrà caràcter restringit, només es permet l’accés al mateix als clients de CLUB1714, als quals es proporcionarà una clau d’accés pròpia. L’usuari queda obligat a l’adequada custòdia d’aquesta clau, així com a mantenir-la en secret. En el cas que oblidi les seves dades d’accés, se li facilitaran de nou trucant al telèfon d’atenció al client que es proporciona a l’efecte. CLUB1714 es reserva el dret a restringir l’accés en el cas que les circumstàncies així ho requerissin.

 

3) Seguretat i Cookies:

CLUB1714 garanteix als usuaris que la seva pàgina web compleix amb els nivells de seguretat de protecció de dades que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, i que fa ús de tots els mitjans tècnics al seu abast per impedir qualsevol alteració, pèrdua, accés sense autorització o mala utilització d’aquestes dades.

CLUB1714 posa en coneixement de l’Usuari la utilització de cookies en aquesta pàgina web. Les cookies són arxius temporals que, a través de la seva inserció automàtica en l’equip de l’Usuari, permeten oferir un contingut personalitzat a aquest. No obstant això, s’informa que les cookies utilitzades s’associen de forma anònima tant amb l’Usuari com amb el seu equip, de manera que no es proporciona cap referència sobre en relació a les dades personals de l’Usuari. En qualsevol cas, l’Usuari podrà modificar la configuració del seu ordinador, a través de la barra d’eines del navegador d’Internet, desactivant o eliminat totes les cookies si ho estima convenient.

 

4) Enllaços:

En el cas que en el WebSite es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres sites d’Internet, CLUB1714 no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas CLUB1714 assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni

garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

5) Drets de propietat intel·lectual i industrial:

Els diferents continguts de la pàgina web de CLUB1714se troben protegits per drets de propietat intel · lectual i industrial, així com tots els altres elements que s’incloguin en la mateixa. Queda prohibida la seva utilització amb fins il · lícits, així com la seva explotació, reproducció, comunicació pública o distribució.

Els usuaris podran visualitzar, utilitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els diferents continguts exclusivament per al seu ús domèstic i personal, és necessària autorització expressa de CLUB1714 en qualsevol altre supòsit que no estigui recollit entre els que s’enumeren expressament en la present clàusula.

 

6) Exempció de responsabilitat:

CLUB1714 no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin derivar de la utilització d’aquesta pàgina web i, expressament, quedarà exonerat de qualsevol responsabilitat en els supòsits següents:

* Ús fraudulent o negligent dels continguts i serveis de la pàgina web per part dels Usuaris o de tercers.

* Ús il · lícit dels continguts i serveis de la pàgina web.

* Fallades de caràcter tècnic, així com de qualsevol dificultat originada pels mateixos.

* Transmissions de virus o altres elements nocius a l’equip de l’Usuari.

* Manca de disponibilitat o accessibilitat a la pàgina web.

* Veracitat de la informació proporcionada per l’Usuari.

* Veracitat, fiabilitat, actualitat o exactitud dels continguts de tercers o enllaços a pàgina

web de tercers que es publiquin a la pàgina web de CLUB1714.

 

7) Oposició a l’enviament de comunicacions publicitàries.

Tal com preveu la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem de la possibilitat d’exercir el seu dret d’oposició evitant així el tractament de les seves dades amb fins comercials per part de CLUB1714. Per a això té a la seva disposició l’adreça de correu comunicacio@club1714.com

 

8) Baixa del servei del Portal Web de clients.

En virtut del que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’Usuari podrà donar-se de baixa en qualsevol moment i sempre de forma gratuïta com a usuari del Portal Web de clients. Així mateix li informem que la baixa d’aquest servei no implica cap modificació en la relació contractual del client amb CLUB1714. Podrà sol · licitar-al telèfon d’Atenció al client de CLUB1714: 629 911 589.

 

9) Jurisdicció i legislació aplicable.

Aquest AVÍS LEGAL així com la resta dels continguts del website es regeixen per les lleis espanyoles, quedant sotmesa a la jurisdicció dels Tribunals de Barcelona qualsevol disputa, reclamació o controvèrsia sobre els mateixos.